• Lettergrootte:

Nieuws

Indicatie & eigen bijdrage

 

Verpleging, Verzorging en Begeleiding Individueel

Om in aanmerking te komen voor verpleging, verzorging of begeleiding individueel thuis heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.  U kunt zelf, of uw vertegenwoordiger, een indicatie aanvragen bij het CIZ {Centrum indicatiestelling Zorg] via onderstaande link:

http://www.ciz.nl/awbz-zorg/zelf-awbz-zorg-aanvragen

Actief Zorg kan de AWBZ-indicatie aanvraag namens u indienen als u dit wil, maar ook uw huisarts, ziekenhuis e.d kunnen dit voor u doen. Hoe U verder een indicatie van het CIZ [AWBZ-indicatie] kunt aanvragen, leest u hier.

 

Hulp in de Huishouding

Om in aanmerking te komen voor Hulp in de Huishouding heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie voor een WMO voorziening [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] kunt u aanvragen bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt zelf voor een groot deel hoe ze de WMO uitvoert.  Kijk voor de regelgeving en voorzieningen op de website van uw gemeente.  Waar u hulp of ondersteuning vanuit de WMO kunt aanvragen, leest u hier.

 

Kosten

De kosten van verpleging, verzorging en begeleiding individueel worden vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor deze vormen van zorg geldt een eigen bijdrage.

Voor verpleging en verzorging betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor deze eigen bijdrage geldt: hoe lager het inkomen, hoe lager het bedrag dat u hiervoor moet betalen. De eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. Het CAK stuurt u eens per vier weken een rekening.

Bereken hier uw eigen bijdrage voor hulp of zorg thuis met het rekenprogramma Zorg zonder Verblijf en/of Wmo.

Als u in aanmerking komt voor hulp, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of ZIN [Zorg In Natura]. Als u kiest voor een PGB kunt u de hulp zelf inhuren. Bij ZIN regelt het zorgkantoor de zorg voor u.

De kosten voor Hulp in de Huishouding worden vergoed door de gemeente vanuit de WMO.

Ook hier geldt een eigen bijdrage [Is afhankelijk van de gemeente], U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor deze eigen bijdrage geldt: hoe lager het inkomen, hoe lager het bedrag dat u hiervoor moet betalen. De eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. Het CAK stuurt u eens per vier weken een rekening.

Bereken hier uw eigen bijdrage voor hulp of zorg thuis met het rekenprogramma Zorg zonder Verblijf en/of Wmo.

Als u in aanmerking komt voor hulp, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of ZIN [Zorg In Natura]. Als u kiest voor een PGB kunt u de hulp zelf inhuren. Bij ZIN regelt de gemeente de zorg voor u.