• Lettergrootte:

Nieuws

HHT gemeenten

Algemene info over Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

De overheid stelt voor de jaren 2015 en 2016 een huishoudelijke hulp toelage (HHT) beschikbaar aan Nederlandse gemeenten. Deze HHT dient twee doelen, namelijk het behoud van de werkgelegenheid en het stimuleren van de vraag naar (private) hulp. Voor u betekent dit dat de gemeente een deel van de kostprijs van huishoudelijke hulp voor u betaalt. Om in aanmerking te komen voor de HHT, hebben gemeenten hiervoor een plan in moeten dienen bij het Rijk. In dit plan hebben de gemeenten uiteen gezet op welke manier ze het geld zouden besteden. Zodra het plan was goedgekeurd door het Rijk, hebben deze gemeenten de toeslag ontvangen. Omdat iedere gemeente een eigen plan heeft opgesteld, betekent dit ook dat het per gemeente verschilt welke doelgroep en op welke manier er aanspraak kan worden gemaakt door de burgers op de HHT.

Om voor u als klant van Actief Zorg wat duidelijkheid te scheppen, hebben wij voor de verschillende gemeenten waarin Actief Zorg actief is, de diverse werkwijzen uiteen gezet. Als u op onderstaand kaartje doorklikt op de gemeente waarin u woont, dan kunt u zien hoe de HHT voor u geregeld is.

Voor alle HHT geldt OP = OP


Informatie over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) per gemeente