• Lettergrootte:

Nieuws

HHT Tilburg

Algemene informatie Huishoudcheque Tilburg

De gemeente Tilburg heeft subsidie van het Rijk ontvangen, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage, om werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te behouden én om extra banen te creëren voor mensen met een uitkering.

Tilburg start 1 mei 2015 met de pilot, waarmee iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kan inkopen (maximaal drie uur per week). Met de pilot wil de gemeente 400 extra banen creëren. De hulp kan worden ingehuurd bij thuiszorgorganisaties Nuevo, ActiefZorg, Tzorg en TSN. Deze thuiszorgorganisaties leveren al jarenlang huishoudelijke hulp aan mensen die door ouderdom, ziekte of (tijdelijke) handicap vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet of beperkt in staat zijn het huishouden te runnen. De thuiszorgorganisaties zijn voor veel Tilburgers een vertrouwd gezicht in de stad. Door het lagere tarief wordt hulp aan huis voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar.

De pilot met de Huishoudcheque loopt tot 1 januari 2017. Met de subsidie kan de gemeente tevens het tarief voor mensen die nu al hulp aan huis krijgen vanuit de Wmo handhaven, of zelfs verlagen tot 10 euro per uur.

Met de nieuwe Huishoudcheque hebben mensen niet alleen het schôônste huis van de stad, ze helpen ook een handje mee om mensen hun baan te laten behouden of een baan te krijgen.

Algemene voorwaarden

www.huishoudchequetilburg.nl