• Lettergrootte:

Nieuws

Mantelzorg


Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Het gaat hierbij om onbetaalde zorg van meer dan acht uur per week of minimaal drie maanden.

 

Waarom vindt Actief Zorg mantelzorg belangrijk?

Actief Zorg hecht veel waarde aan mantelzorg. De mantelzorger speelt een belangrijke rol in het leven van de cliënt. Zowel de mantelzorger als Actief Zorg helpt de cliënt waar nodig, een goede afstemming hierin is erg belangrijk. Vandaar wordt de mantelzorger door Actief Zorg in het zorgproces betrokken.

 

Samenspel mantelzorger, cliënt en Actief Zorg

Actief Zorg richt zich in haar beleid op het betrekken, afstemmen en samenwerken met en het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers.
Om deze samenwerking vorm te geven wordt de mantelzorger betrokken bij de intake van de cliënt. Dit contact wordt gedurende het zorgproces gecontinueerd. De mantelzorger wordt ook betrokken bij het evalueren van de zorgdoelen. Tijdens deze contactmomenten worden afspraken gemaakt over de taakverdeling cliënt-mantelzorger-zorgverlener, deze worden vastgelegd in het zorgleefplan.

 

Medewerkers; Werken en Mantelzorg

Actief Zorg vindt het belangrijk dat mantelzorgers hun baan goed kunnen combineren met langdurige zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder. Soms kan er meer dan je denkt… maak de combinatie werk en zorg bespreekbaar.
Kijk voor tips op www.werkenmantelzorg.nl of ga naar het Steunpunt Mantelzorg in de buurt. Voor medewerkers van Actief Zorg is op extranet (www.actief-zorg.nl) meer informatie over verlofvormen voor een betere werk-privé balans beschikbaar.

 

Handige links

Mezzo
Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligers
http://www.mezzo.nl/

Contour
voor vrijwilligerswerk en informele zorg
http://www.contourtilburg.nl/

HOOM
Hulp en ondersteuning op maat
www.hoomondersteuning.nl

BRIZ
Brabantse Raad voor Informele Zorg
http://briz.nl/

Movisie
Landelijke koepelorganisatie voor o.m. vrijwilligerswerk en mantelzorg
http://ww.movisie.nl

Werk en Mantelzorg
http://www.werkenmantelzorg.nl/

Hulp
De online marktplaats voor hulp én werk
https://www.hulp.nl/