• Lettergrootte:

Nieuws

Zorgaanbod van Actief Zorg

 

Actief Zorg kan u in veel gevallen de zorg en verpleging bieden die bij u geïndiceerd is. De ervaring leert dat aan zeker 90% van de zorgvragen door Actief zorg voldaan kan worden. De onderstaande opsomming geeft inzicht wat Actief Zorg voor u kan betekenen, maar ook wat wij niet kunnen bieden. De criteria zijn richtinggevend, daarom kunt u altijd contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen om uw vraag te bespreken. Zij kunnen inschatten of Actief Zorg aan uw vraag kan voldoen. Indien de door u benodigde zorg niet door Actief Zorg geboden kan worden, kan de wijkverpleegkundige u adviseren in een alternatieve oplossing.

 

Voorwaarden om zorg af te kunnen nemen

 • U heeft een ziektekostenverzekering en Actief Zorg heeft een contract met de ziektekostenverzekeraar waar u verzekerd bent.

 

Welke zorg kan Actief Zorg u bieden

 • Ochtend-, middag-, en avondzorg en -verpleging;
 • Zorg en verpleging op afroep (afhankelijk van de afspraken met de zorgverzekeraar);
 • Indien u op een wachtlijst staat voor een verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis kan Actief Zorg u zorg en verpleging aan huis bieden tot het moment dat u voor de verhuizing kiest;
 • Bepaalde specifieke verpleegkundige handelingen, zoals wondzorg, katheterzorg e.d.

 

Welke zorg kan Actief zorg u niet bieden

 • Continue 24-uurs verzorging en verpleging;
 • Specialistische verpleging waarvoor specifieke kennis nodig is;
 • Zorg en verpleging aan klanten met complexe psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, ernstige gedragsproblematiek of met ernstige agressie tegen medewerkers;
 • Klanten met een In Bewaring Stelling (IBS) of Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ);
 • Klanten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
 • Klanten in een verslechterde/vervuilde woon- en leefomstandigheden waardoor kwaliteit van zorg niet meer gegarandeerd kan worden.