Thuisondersteuning

Kick-off Thuisondersteuner Zorg en Welzijn

Woensdag 25 januari was het zo ver: de kick-off van het leer-werktraject voor de functie van ‘Thuisondersteuner Zorg en Welzijn’. De deelnemers konden tijdens deze middag kennismaken met de werkbegeleiders. De planning en inhoud van het traject werden nog één keer doorgenomen en er was ruimte om vragen te stellen. Een zeer nuttige en gezellige start van een traject waar iedereen enorm veel zin in heeft! 

Wat houdt het leer-werktraject precies in?

In dit traject van 6 maanden worden 11 Thuisondersteuners, werkzaam in de gemeente Oosterhout, Waalwijk, Dongen en Tilburg, opgeleid tot ‘Thuisondersteuner Zorg & Welzijn’. Hierdoor wordt de functie van Thuisondersteuner uitgebreid met lichte begeleidings- en verzorgingstaken. Een initiatief waarin Actief Zorg samenwerkt met het ROC Tilburg aan het toekomstbestendig regelen van zorg.

Wat wordt bedoeld met “toekomstbestendige zorg”?

We zien dat de druk op de zorg toeneemt. De groep ouderen in ons land wordt steeds groter, de gemiddelde leeftijd wordt hoger en personeelstekorten in de zorg nemen juist toe.
Hierdoor moeten we met steeds minder mensen aan steeds meer klanten zorg leveren. We willen daarom de zorg anders gaan organiseren. Door zorgtaken anders te verdelen, kunnen we efficiënter (en leuker!) werken. Zo kunnen we in de toekomst ook de juiste zorg blijven bieden.

Waarom worden juist Thuisondersteuners opgeleid? 

In dit leerwerktraject krijgen de Thuisondersteuners de juiste bagage om nog meer taken op te kunnen en ook mogen pakken. Door naast huishoudelijk werk ook verzorgings- en begeleidingstaken uit te voeren, komt er in de verpleegkundige thuiszorg meer ruimte vrij voor specialismen. Zo kom je tot een verdeling van zorgtaken die leidt tot veel meer uitdaging en verdieping voor alle zorgmedewerkers. Anders gezegd: het werken in de zorg aantrekkelijker maken door mensen de kans te geven om te doen waar ze goed in zijn. 

Wat houdt de opleiding in? 

De leerlingen volgen een stuk van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Elke maandagmiddag komen docenten van het ROC Tilburg naar ons hoofdkantoor in Waalwijk om les te geven. Ze leren om persoonlijke verzorging te bieden aan klanten, om praktijkgerichte begeleiding te bieden en om medicatie aan te reiken. De leerpaden zijn dus praktisch en taakgericht.  

Hoe combineren zij dit met hun huidige werk?

De leerlingen worden minimaal 12 uur per week vrij gepland om te leren en ervaring op te doen. Dat doen zij door mee te lopen met collega’s uit de BG- en V&V-teams. Wat zij hier leren, passen zij direct toe in de praktijk. Soms kan dat bij huidige klanten. Andere keren zullen ze nieuwe klanten helpen die meerdere vormen van zorg nodig hebben. Zij werken daarin nauw samen met de specialisten van V&V en BG. We verwachten dat ze nog voor de zomer hun certificaat halen, waarmee ze ingezet mogen worden als Thuisondersteuner Zorg en Welzijn.

Hoe zien de werkzaamheden er in de praktijk uit? 

Zoals met alles in de zorg is ook dit maatwerk. Een werkgroep van Coördinatoren Thuisondersteuning, Coördinatoren Begeleiding, Wijkverpleegkundigen, planners en de praktijkopleiders komt periodiek samen. Hier bespreken zij hoe de studenten ingezet kunnen worden in de praktijk. Dus heel concreet bij onze huidige klanten, waar zij meteen het verschil kunnen maken.   

En hoe verder? Wat zijn de toekomstplannen?

We willen dit opleidingstraject in de loop van 2023 in meer regio’s kunnen aanbieden. De volgende stap is het aangaan van lokale samenwerkingsverbanden. Door het herverdelen van taken gaan verschillende soorten thuiszorg door elkaar lopen. Deze worden nu betaald door gemeenten, zorgverzekeraars en de zorgkantoren en aangeboden door tal van verschillende zorgorganisaties. Het vergt samenwerking tussen al deze partijen om dit op elkaar af te stemmen en hier een succes van te maken. Wij zijn er, zeker vanwege de noodzaak, van overtuigd dat ons dit als zorgsector gaat lukken!