Wij zijn er voor alle klanten van Actief Zorg

De cliëntenraad

De cliëntenraad wil samen met Actief Zorg ervoor zorgen dat de zorg- en dienstverlening voor de klanten optimaal is. Om dit te realiseren is het belangrijk daadwerkelijk naar de wensen van de klanten te luisteren en ernaar te handelen.

Doelstellingen van de cliëntenraad

Klanten en de cliëntenraad hebben invloed op het beleid van Actief Zorg. De cliëntenraad kan binnen de zorg- en dienstverlening spreken vanuit de ervaring van klanten. De cliëntenraad van Actief Zorg heeft als doel de medezeggenschap van klanten en/of vertegenwoordigers onderdeel te laten zijn van de gehele organisatie.

Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad praat, namens de klanten, met de directie van Actief Zorg over uiteenlopende (beleids)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad levert een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en houdt toezicht op het doorvoeren van de afgesproken verbeteringen.

Als schakel tussen de klant en Actief Zorg informeert de cliëntenraad zich over de tevredenheid van de klanten over de zorg- en dienstverlening door Actief Zorg. Met de verkregen informatie geeft de cliëntenraad de directie van Actief Zorg praktische adviezen. Persoonlijk contact met klanten vindt de cliëntenraad belangrijk. De cliëntenraad stelt het op prijs als klanten met vragen of ideeën contact zoeken met de cliëntenraad.
 

 • Riet Leyten

  Voorzitter

 • Ton van Dijk

  Lid Cliëntenraad

 • Wilma van Vuren

  Lid Cliëntenraad

 • Paula Kasius

  Lid Cliëntenraad

 • Ariadne de Rooij

  LID CLIËNTENRAAD

De leden

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 • Riet Leyten – Elen (voorzitter)
 • Wilma van Vuren
 • Ton van Dijk
 • Ariadne de Rooij
 • Paula Kasius

Wilt u ook meedoen?

Indien u een bijdrage wilt leveren als lid van de cliëntenraad (bij vacatures), neemt u dan contact op met de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 8x per jaar, waaronder 4x met de directie van Actief Zorg.