Voorwaarden

Op deze pagina informeren wij u over de voorwaarden van onze zorg- en dienstverlening. Vanaf het moment dat u van ons zorg ontvangt, ontstaat er een overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden VVT en de aanvullende voorwaarden van toepassing. 

Algemene voorwaarden VVT

De algemene voorwaarden VVT zijn opgesteld voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) door brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl. De algemene voorwaarden VVT bestaan uit een algemene module en aanvullende bijzondere modules. De algemene module is altijd van toepassing, ongeacht de soort zorg die u van ons ontvangt. Een bijzondere module is alleen van toepassing in het geval van een specifieke soort zorg.

Algemene module
De afspraken die wij met u maken over de door ons te verlenen zorg liggen vast in de algemene module. De algemene module is als onderdeel van de algemene voorwaarden VVT, samen met de aanvullende voorwaarden, de basis voor de overeenkomst tussen u en Actief Zorg en heeft betrekking op alle dienstverleningen van Actief Zorg.
Algemene module

Bijzondere module Wijkverpleging
Als u wijkverpleging ontvangt van ons, is de bijzondere module wijkverpleging van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module. 
Bijzondere module Wijkverpleging

Bijzondere module MPT en VPT
Als u een Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module.
Bijzondere module MPT en VPT

Bijzondere module Wzd
Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of u een psychogeriatrische aandoening heeft of een daaraan gelijkgestelde aandoening en uit een medische verklaring blijkt dat de Wet zorg en dwang op u van toepassing is, maar u geen indicatie heeft voor langdurige zorg, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module.
Bijzondere module Wzd

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
Als u langdurige zorg met verblijf of crisiszorg ontvangt van ons, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module.
Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Aanvullende voorwaarden

De aanvullende voorwaarden zijn opgesteld door Actief Zorg als toevoeging op de algemene voorwaarden VVT. De aanvullende voorwaarden zijn op zichzelf staande voorwaarden, of vormen een toevoeging op artikelen uit de algemene voorwaarden VVT.
Aanvullende voorwaarden

 

Overige documenten

In de algemene voorwaarden VVT en de aanvullende voorwaarden wordt verwezen naar de gedragscode, de klachtenregeling en de schaderegeling. Deze documenten zijn hiermee onderdeel van de voorwaarden op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg.
Gedragscode
Klachtenregeling
Schaderegeling