Algemene voorwaarden

De afspraken die wij met u maken over de door ons te verlenen zorg, liggen vast in algemene voorwaarden. Wat er in de algemene voorwaarden is opgenomen, is afhankelijk van de soort zorg die u van ons krijgt. 

Wanneer u verpleging of verzorging van ons ontvangt. 

De afspraken die wij met u maken over de door ons te verlenen verpleging of verzorging, liggen vast in de algemene module verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Algemene module Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Als u wijkverpleging ontvangt van ons, is de bijzondere module wijkverpleging van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). 
Bijzondere module Wijkverpleging

Als u een Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Bijzondere module MPT en VPT

Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of u een psychogeriatrische aandoening heeft of een daaraan gelijkgestelde aandoening en uit een medische verklaring blijkt dat de Wet zorg en dwang op u van toepassing is, maar u geen indicatie heeft voor langdurige zorg, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Bijzondere module Wzd

Als u langdurige zorg met verblijf of crisiszorg ontvangt van ons, is de bijhorende module van toepassing op de overeenkomst tussen u en Actief Zorg. Deze module is een aanvulling op de algemene module verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Wanneer u huishoudelijke verzorging of begeleiding van ons ontvangt.

Huishoudelijke verzorging en begeleiding wordt doorgaans geregeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De afspraken die wij met u maken over de door ons te verlenen huishoudelijke hulp of begeleiding, liggen vast in algemene module WMO.
Algemene module  WMO