corona

Informatie voor onze klanten over het Corona-virus

Het Corona-virus en Actief Zorg

Op deze pagina informeren we onze klanten over de richtlijn die alle zorgmedewerkers van Actief Zorg volgen. Ook leggen we uit welke gevolgen het Corona-virus kan hebben voor onze zorgverlening en wat er kan gebeuren met geplande zorgmomenten bij u thuis. Daarnaast leest u welke maatregelen u zelf uit voorzorg kunt nemen.

Hoe Actief Zorg omgaat met het Corona-virus

Richtlijn Corona-virus

Actief Zorg heeft zich vanaf het eerste moment van de uitbraak goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht  van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij klanten en collega’s gelet moet worden. Alle medewerkers weten wat te doen bij een mogelijke verdenking van besmetting. Alles staat beschreven in een interne richtlijn. Deze richtlijn wordt aangepast wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM.

Belangrijkste punten uit de richtlijn

 • Vanuit het RIVM gelden afwijkende maatregelen voor zorgmedewerkers. Deze zijn:
  • Medewerkers met klachten laten zich altijd testen.
  • Op basis van de richtlijnen van het RIVM wordt besloten of iemand wel of niet kan werken. 
 • Al onze zorgmedewerkers volgen deze maatregelen op. Onder zorgmedewerkers worden alle medewerkers verstaan die zorg verlenen bij onze klanten thuis, te weten:
  • Medewerkers huishoudelijke verzorging (thuishulpen);
  • Ambulant begeleiders;
  • Verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Alle medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:
  • Geen handen schudden;
  • Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
  • Houd 1,5 meter afstand indien mogelijk.
  • In geval van verpleegkundige en/of verzorgende hulp: juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals schort, handschoenen, veiligheidsbril en masker. 
 • Alle niet dringende overleggen zijn afgelast;
 • Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, laten zich testen. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op. 

Wat het Corona-virus voor uw zorg betekent

Invloed van Corona op onze zorgverlening

De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:

 • Uw zorgmoment moet worden verplaatst naar een ander tijdstip;
 • U zorg krijgt van een andere medewerker dan u gewend bent;
 • Wij alleen (medische) noodzakelijke zorg verlenen;
 • Wij meer dan gebruikelijk een beroep moeten doen op uw mantelzorger.

Uiteraard stellen we u vooraf telefonisch op de hoogte wanneer wij tot een van deze maatregelen over moeten gaan.

Beleid van Actief Zorg over het vaccineren van onze zorgmedewerkers

Vaccineren tegen corona

Vaccinatie tegen het coronavirus is vrijwillig. Actief Zorg kan en wil vaccinatie niet verplichten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Dat geldt voor onze klanten en ook voor onze medewerkers. Wel is het zo dat Actief Zorg het belang van haar klanten nooit uit het oog verliest. Onder onze klanten zijn veel kwetsbare mensen. Zij zijn degene die het meest gebaat zijn bij een snelle overwinning op het virus. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het vaccin hier een belangrijke rol in gaat spelen, informeren wij onze medewerkers zo eerlijk en volledig mogelijk over de werking van het vaccin. Hiermee hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan het aantal medewerkers dat zich wil laten vaccineren.

Wij vinden de privacy van iedereen die met ons verbonden is belangrijk. Dat geldt voor de privacy van u als klant, maar ook voor de privacy van onze medewerkers. Daarbij is het vrijgeven van dit soort persoonlijke informatie (mocht deze bij ons bekend zijn) ook verboden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Actief Zorg registreert dus ook niet wie van haar zorgmedewerkers gevaccineerd is en wie niet. Van onze klanten vragen we vanuit privacy overwegingen ook niet te informeren naar de vaccinatiestatus van een van onze medewerkers. Ook het vragen naar een de corona QR code is vanuit ons beleid en Nederlandse wetgeving niet toegestaan. 

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen

Wat kunt u zelf doen

Veel klanten bellen ons op om te vragen wat zij zelf kunnen doen om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te maken. Allereerst is het belangrijk om de maatregelen en adviezen van het RIVM na te leven. Daarnaast kunt u de volgende maatregelen nemen om de zorgverlening die u van Actief Zorg krijgt zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 • Houd indien mogelijk 1,5 meter afstand tot uw zorgverlener. Met name in het geval van huishoudelijke hulp is deze maatregel doorgaans heel goed te handhaven. Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van verzorgende of verpleegkundige hulp. In dat geval zal onze zorgmedewerker persoonlijke beschermende middelen dragen, zoals een mondneusmasker en/of wegwerphandschoenen. 
 • Zorg dat u een zeeppompje en keukenrol in huis heeft, zodat onze medewerkers bij binnenkomst en weggaan de handen goed kunnen wassen;
 • Was zelf uw handen vóór het zorgmoment;
 • Heb extra aandacht voor schone contactvlakken, lichtknoppen, deurknoppen, kranen e.d.;
 • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet  hoesten of  niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen;
 • Laat Actief Zorg weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus;
 • Inventariseer alvast wie in uw naaste omgeving de zorg over kan nemen in het geval wij dat tijdelijk niet meer kunnen doen.

Wilt u meer informatie over het corona-virus?

Meer informatie

Actief Zorg houdt de door het RIVM voorgeschreven maatregelen aan. Heeft u vragen over het coronavirus dan verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Heeft u vragen over onze zorgverlening in relatie tot het coronavirus? Dan verzoeken wij u eerst te kijken bij de veelgestelde vragen over corona. U kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Belt u daarvoor naar ons algemene nummer 088 750 8200. Wij staan u graag te woord.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.