Nieuws

De vertrouwde thuiszorg van Actief voor de allerkleinsten

Actief Zorg zet zich in voor iedereen die zorg kan gebruiken om zo gelukkig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dat wil zeggen: bijna iedereen. Pas vanaf een leeftijd van 18 jaar kon u tot voor kort bij Actief Zorg terecht voor thuiszorg. Met de overname van BFM Kindzorg uit het Limburgse Echt hebben we onze thuiszorg uitgebreid met de zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Bijzondere aanpak

Kindzorg dus. Maar wat houdt kindzorg precies in? En waarin verschilt het van de thuiszorg die wij al bijna twintig jaar verlenen aan volwassenen? Ivon Knottnerus, werkzaam als Kwaliteitsverpleegkundige en Projectmanager Kindzorg, legt uit: “Een kind dat zorg nodig heeft is altijd bijzonder en vraagt om een bijzondere aanpak. Zorg voor een kind betekent veel voor het hele gezin. Inzet van hulpverleners die hierin kennis en ervaring hebben, maar ook mee kunnen bewegen met het gezin. Inleving, empathie, aansluiten bij de zorgvraag, maar ook kunnen doorpakken als dat nodig is. Dit zijn voor ons belangrijke waarden in de kindzorg.”

Binnen de kinderthuiszorg biedt Actief Zorg vooral medische zorg. Hierbij kunt u denken aan hulp in de verzorging, toedienen van sondevoeding of medicatie, infuustherapie, ondersteunen bij thuisbeademing en verzorgen van wonden. Deze zorg kan overal geboden worden. Thuis, op school, in het kinderdagverblijf, bij opa en oma of bij vriendjes en vriendinnetjes. Kindzorg in de eigen vertrouwde omgeving betekent zorg voor het zieke kind, maar ook voor het gezin.
Ivon: “Wij doen er alles aan om het kind gewoon ‘kind’ te laten zijn. Wij vinden het daarnaast erg belangrijk dat de ouders niet continu de zorgverlener van het kind zijn, maar gewoon papa of mama kunnen zijn. Hierbij mag de draaglast nooit groter zijn dan de draagkracht. Wij helpen de balans daarin te zoeken.”

Toekomstvisie

Nu voormalig BFM Kindzorg een onderdeel is van Actief Zorg, kan er concreet gewerkt worden aan een aantal toekomstplannen. Op dit moment richt de kindzorg zich vooral op de verzorging en verpleging van het kind en het ontzorgen van de omgeving. “Omdat Actief Zorg een allround aanbieder van thuiszorg is, kunnen we de kindzorg in de nabije toekomst uitbreiden en nog meer maatwerk gaan bieden,” vertelt Ivon. “Denk hierbij aan de inzet van specialistische begeleiding voor kinderen met psychosociale gedragsproblematiek. Of, een wens voor de langere termijn, een specialistisch kinderdagverblijf. Ook een woonvorm gericht op kinderen, zoals Actief Zorg die nu ook heeft voor jongvolwassenen in het Witte Huys in Tilburg, behoort tot de mogelijkheden. Ons doel is om het zorgaanbod voor kinderen zo volledig mogelijk in te richten.”

Zorgverlening door specialisten

Een ander voordeel van een grotere organisatie waarin meerdere afdelingen en vormen van zorg worden gecombineerd ten behoeve van het kind, is de mogelijkheid om te gaan werken met specialisten. Nu kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een kinderverpleegkundige sociaalpedagogische zorg verleent, terwijl deze zijn specialisme in medische zorg heeft. “Door met een breder aanbod van zorg en bijhorende specialisten te gaan werken, maak je het mogelijk dat mensen juist die zorg kunnen verlenen waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze gespecialiseerd zijn. Zo zet je mensen in hun kracht. Die vorm van autonomie willen we als organisatie bieden en die ruimte is er dadelijk ook”, aldus Ivon. “Verder komt onze ambitie om eigen personeel op te leiden in zicht. Een zeer welkome ontwikkeling, die we nu kunnen realiseren omdat de organisatie groot genoeg is.”

Meer ruimte voor échte zorg

Met de overname gaat BFM Kindzorg over van een kleine organisatie met ongeveer 40 medewerkers naar één van de grootste thuiszorgorganisaties van Nederland. Bang dat hiermee getornd wordt aan warme, kleinschalige betrokken zorg is Ivon niet. “Actief Zorg voelt ondanks haar omvang met ruim 4.500 medewerkers nog steeds klein en dicht bij de klant. Juist door haar omvang kan Actief Zorg de bedrijfsvoering rondom de zorgverlening heel efficiënt inregelen. Hierdoor kunnen we met relatief weinig kantoorpersoneel en middelen veel klanten ten dienste zijn. Dat betekent meer tijd en geld dat kan worden ingezet voor de echte zorg voor onze klanten. De zorgverleners zelf krijgen daardoor meer ruimte om betrokken zorg op maat te verlenen op een manier die bij de klant, bij de situatie en bij henzelf pas. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste, zeker wanneer het de zorg voor een kind betreft.”

Kindzorg - kind met pop.png
Kindzorg - temperatuur meten.png
IMG_1225.jpg