aanvraag

Verzorging & verpleging aanvragen

Het liefst bent u thuis. Maar soms is thuis blijven wonen geen vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld wanneer u lichamelijk niet meer zo goed vooruit kunt. In dat geval kunt u een beroep doen op de verpleging of verzorging in huis van Actief Zorg. Wij vertellen u graag meer over de manieren waarop u verzorging of verpleging aan kunt vragen.

Verpleging of verzorging aanvragen via de Zorgverzekeringswet (ZVW)

Verpleegkundige of verzorgende hulp in huis wordt in de meeste gevallen aangevraagd via de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze wet regelt de verplichte basisverzekering voor iedereen in Nederland. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ZVW. Thuiszorg vanuit ZVW wordt vergoed vanuit het basispakket. Er geldt géén eigen bijdrage en géén eigen risico voor deze zorg. Ook heeft u geen doorverwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

Wanneer u verpleging of verzorging in huis nodig heeft vanuit de ZVW, kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Actief Zorg. Wij nemen uw zorgvraag op en zorgen dat de betreffende wijkverpleegkundige wordt geïnformeerd. Zij of hij streeft ernaar om binnen 24 uur telefonisch contact met u op te nemen. Tijdens dit gesprek schat de wijkverpleegkundige in of de gewenste zorg kan worden opgestart. Indien dit het geval is, wordt er direct een indicatiegesprek bij u thuis gepland.

Tijdens dit gesprek wordt uitgebreider gekeken naar uw situatie; welke zorg er voor nodig is en hoeveel tijd hiervoor kan worden ingezet. Aan de hand van het gesprek wordt een indicatie gesteld en wordt samen met u een zorgplan opgesteld.

Ontdek waar in Nederland wij zorg leveren

Ook in uw regio actief?

Wij helpen onze klanten zoals wij zelf geholpen willen worden wanneer we zorg nodig hebben. Onze medewerkers staan voor u klaar. Zij doen er alles aan om u zo lang en gelukkig mogelijk thuis te laten wonen.

Verpleging of verzorging aanvragen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die langdurig en intensief zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Zorg aanvragen via de WLZ doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan op de website van het CIZ of per post met een daarvoor bestemd formulier. U krijgt een contactpersoon aangewezen via het CIZ, die uw aanvraag voor zorg vanuit de WLZ beoordeelt. Heeft u recht op zorg uit de WLZ? Dan wordt u aangemeld bij het zorgkantoor. Samen met het zorgkantoor spreekt u af hoe de zorg geregeld wordt, en welke zorginstelling deze zorg gaat bieden.

Het kan zijn dat u al zorg krijgt van Actief Zorg via de ZVW, maar dat deze zorg omgezet wordt naar de WLZ. Dit gebeurt wanneer gezien wordt dat er blijvende, intensieve zorg nodig is. Of wanneer u bijvoorbeeld thuis verblijft, in afwachting van opname in een verpleeghuis.

Uw wijkverpleegkundige maakt de inschatting of de overstap naar de WLZ wenselijk is. Wie de aanvraag hiervoor uiteindelijk doet, wordt vaak besloten in overleg binnen het netwerk. Dit kan gedaan worden door uzelf, maar ook door de wijkverpleegkundige, een mantelzorger, of een andere betrokkene.