aanvraag

Huishoudelijke hulp aanvragen

In een bepaalde fase kan huishoudelijk werk te zwaar voor u zijn. Heeft u hulp nodig in het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die u helpt bij het schoonmaken. Dan kunt u terecht bij Actief Zorg.

Wij vertellen u graag meer over de manieren waarop u huishoudelijke ondersteuning aan kunt vragen.

Huishoudelijke hulp aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. De meest voorkomende manier waarop hulp in de huishouding wordt aangevraagd, is via deze WMO. De aanvraag voor zorg vanuit de WMO kunt u bij uw gemeente doen. Dat kan telefonisch of via de website van de gemeente. 

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WMO zal de gemeente een uw persoonlijke situatie bekijken. Dit gebeurt meestal in de vorm van een keukentafelgesprek. Hierin wordt aan de hand van een gesprek beoordeeld of u huishoudelijke hulp nodig heeft of niet.

Wanneer de gemeente oordeelt dat u huishoudelijke hulp nodig heeft, krijgt u een WMO indicatie. Met die WMO indicatie kunt u vervolgens de huishoudelijke hulp aanvragen. Ook dit doet u bij de gemeente. In elke gemeente kunt u kiezen uit meerdere aanbieders van huishoudelijke hulp. 

Ontdek waar in Nederland wij zorg leveren

Ook in uw regio actief?

Wij helpen onze klanten zoals wij zelf geholpen willen worden wanneer we zorg nodig hebben. Onze medewerkers staan voor u klaar. Zij doen er alles aan om u zo lang en gelukkig mogelijk thuis te laten wonen.

Huishoudelijke hulp aanvragen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Dit kan zorg in een zorginstelling zijn, of zorg in uw eigen huis. 

Zorg aanvragen via de WLZ doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan op de website van het CIZ of per post met een daarvoor bestemd formulier. U krijgt een contactpersoon aangewezen via het CIZ, die uw aanvraag voor zorg vanuit de WLZ beoordeelt. 

Heeft u recht op zorg uit de WLZ? Dan wordt u aangemeld bij het zorgkantoor. Samen met het zorgkantoor spreekt u af hoe de zorg geregeld wordt, en welke zorginstelling deze zorg gaat bieden. 

Geluk is...
jezelf kunnen zijn.

Vera, huishoudelijke hulp van Actief Zorg, betekent heel veel voor mevrouw Van Rijen. “Vera is eigen, ze werkt nog net zoals wij vroeger! Ze kent zo’n beetje alle lief en leed,...