Nieuws

Deel 1 - Openhartig over ouder worden

Weten uw kinderen hoe u denkt over uw oude dag? Weet u het zelf al een beetje? Praten over ouder worden kan lastig zijn. Daarom ontwikkelde brancheorganisatie Actiz gesprekskaarten om dit makkelijker te maken. Drie klanten van Actief Zorg gingen de uitdaging aan en gaven goudeerlijk antwoord op belangrijke levensvragen. In dit eerste deel van het drieluik spreken we Herman Voss. 

Herman Voss (64) woont samen met zijn vrouw al zesendertig jaar tevreden in zijn wijk. Ondanks belemmeringen van hart -en longklachten blijft hij actief als vrijwilliger en als aanspreekpunt voor zijn geliefde buurt.

Waar denkt u aan bij gelukkig ouder worden?

“Zolang ik kan praten met mensen en kan werken als vrijwilliger, word ik gelukkig oud. Ik haal voldoening uit hulp bieden, zeker als ik eenzame ouderen kan ondersteunen en hen weer kan betrekken in een groep mensen.”

Wilt u iets doen voor een onbekende oudere in uw buurt?

“Ik ben al jaren vrijwilliger. Mijn belangrijkste taak is het voorzitten van de buurtcommissie. Ik zorg ervoor dat alles netjes blijft en dat er vlaggen hangen door heel de straat tijdens gelegenheden of kerstverlichting tijdens de feestdagen. Daarnaast heb ik directe contacten met de woningbouw en de gemeente. Mensen uit de buurt bellen dan ook bij mij aan voor vragen en/of hulp of ik ga bij hen op bezoek.”

Wanneer ben je oud?

“Het wordt in mijn ogen serieus als je snel aftakelt. Ik hang in mijn straat altijd de kerstverlichting op. Iemand uit de straat keek daar altijd naar uit, totdat ze opeens niet meer wist waarvoor ik kwam. Ze ging daarna snel achteruit; toen is ze écht oud geworden."

Wanneer begonnen jullie met het voorbereiden van de oude dag?

“We wonen al lang in dit huis. We hebben bewust ervoor gekozen om nu al kritisch door onze spullen te gaan. Dan hebben de kinderen straks minder weg te gooien als wij verhuizen en niet meer mee kunnen helpen. Nadat onnodige spullen zijn weggegooid, weten we nu precies waar alles ligt.”

Stelling: goede zorg voor ouderen vraagt van ons allemaal een extra stapje.

“Ik zie dat werkenden om mij heen in een gat vallen als ze met pensioen gaan. Na een werkend leven merken ze dat ze geen hobby en/of weinig kennissen hebben. Vanaf de zestig jaar zou hulp met het voorbereiden op het pensioen helpen. Uiteraard moeten ze zelf zoeken naar een hobby, maar het kan eenzaamheid tegengaan.”

* Dit artikel is in juni 2023 gepubliceerd in de Actief Actueel, ons klantenmagazine.