Speciaal voor klanten

[Ont]Regel de Zorg

Mensen die in de zorg werken zijn vaak veel tijd kwijt aan administratie. Soms is het zo veel dat mensen niet meer in de zorg willen werken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zeker niet in een tijd van landelijk personeelstekort. Daarom steunen wij het programma [Ont]Regel de Zorg, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit initiatief werkt hard aan het verminderen van de administratie in de zorg. Dat betekent meer werkgeluk voor onze collega’s, maar ook meer tijd en aandacht voor u! [Ont]Regel de Zorg heeft hiervoor drie verbeteringen voorbereid.

1. Minder papier, digitaal waar mogelijk

We hebben gekeken naar de documenten die bij de klant thuis liggen. Wat draagt echt bij aan de zorg die u van ons krijgt? Het blijkt dat veel informatie in de map beter op een andere manier of op een ander moment kan worden aangeboden. Daarom zijn we gestopt met het Leefplan en de informatiemap. Nieuwe klanten ontvangen vanaf nu een welkomstmap met daarin nog maar enkele velletjes aan informatie. Alleen wat u écht nodig heeft. Daarbij wordt de administratieve last die medewerkers ervaren minder wanneer er meer digitaal kan worden vastgelegd. We schrijven dus minder op papier in de map en leggen waar mogelijk meer digitaal vast in programma’s als Mikzo en Caren.

2. Stoppen met de aftekenlijsten

Wanneer u thuisondersteuning van ons ontvangt dan kent u ze misschien wel: de aftekenlijsten. Een stapel formulieren in het Leefplan dat bij u thuis ligt, bedoeld om vast te leggen wat er in huis gedaan is door de thuisondersteuner. Overbodig, want de ondersteuning die u ontvangt gebeurt altijd in overleg met u. En in de meeste gevallen bent u zelf aanwezig op het moment. Een uitvraag onder onze klanten en medewerkers laat dan ook zien dat deze aftekenlijsten nauwelijks nog gebruikt worden. In de nieuwe map zult u dan ook geen aftekenlijsten meer aantreffen.

3. Wél een zorgovereenkomst, géén handtekening

De afspraken rondom de zorg die u van ons ontvangt zijn vastgelegd in een zorgovereenkomst. Tot voor kort was dit een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen op papier ondertekend werd. Vervolgens werd deze digitaal gearchiveerd. Veel werk en juridisch helemaal niet nodig. Daarom ontvangen nieuwe klanten die in zorg treden vanaf nu een brief met daarin de voorwaarden van onze zorgverlening. Wanneer een klant zorg ontvangt, ontstaat er automatisch een overeenkomst met Actief Zorg op basis van die voorwaarden. Een papieren, getekende zorgovereenkomst behoort hiermee tot het verleden.

Zorgverlening zonder zinloze regeldruk!