Nieuws

Huiselijk geweld en ouderenmishandeling 

Voor ieder mens zou thuis een veilige plaats moeten zijn. Voor 200.000 oudere Nederlanders is dat helaas niet het geval. Zij krijgen jaarlijks te maken met een vorm van mishandeling. Je kunt daarbij denken aan lichamelijke, maar ook aan geestelijke mishandeling. Aan financiële uitbuiting of aan verwaarlozing.  Dit willen wij in onze samenleving niet accepteren. Daarom is het goed gebruik te maken van alle beschikbare mogelijkheden om gevallen van huiselijk geweld te signaleren. Actief Zorg heeft als thuiszorgorganisatie die mogelijkheid en wil daar ook graag haar bijdrage aan leveren.

Om dit zorgvuldig en veilig te kunnen doen hanteren wij ‘de meldcode huiselijk geweld’. De meldcode is een vijf-stappenplan waarmee vermoedens van huiselijk geweld duidelijk en feitelijk in beeld gebracht worden. Dit gebeurt in samenspraak met omstanders, betreffenden, collega’s en hulpverleners van Veilig Thuis. We bepalen in deze samenwerking de juiste aanpak in de gegeven situatie.   

Bij ouderenmishandeling is overigens vaak geen sprake van opzet. ‘Ontspoorde mantelzorg’ komt veel voor. Dit kan gebeuren als goedwillende mantelzorgers overvraagd of overbelast worden. Uit frustratie of onwetendheid maken zij dan soms de verkeerde keuzes. Daarom is het goed situaties als deze vroegtijdig te signaleren. Actief Zorg helpt dan graag de draagkracht en de draaglast van de mantelzorger weer meer in balans te brengen. Hierin worden wij geholpen door onze Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld. Zij staan medewerkers en getroffenen bij en verwijzen hen zonodig door naar Veilig Thuis. 

Als klant kunt U zelf ook ondersteuning zoeken bij Veilig Thuis. U kunt gratis en anoniem advies inwinnen over een situatie waarin u of uw naasten verzeild zijn geraakt. Dit kan Via www.veiligthuis.nl of telefonisch (0800 2000).  Natuurlijk kunt u ook altijd bij uw zorgverlener terecht. In ieder huishouden gebeurt wel eens wat. Hoe eerder wij dit erkennen en herkennen, des te makkelijker is hulp geboden. Zo voorkomen we dat een situatie echt uit de hand loopt.

Wij streven ernaar dat al onze klanten veilig thuis kunnen wonen. Samen kunnen wij daarvoor zorgen.