Zorg

Praat vandaag over morgen

Wij nodigen u uit om stil te staan bij de toekomst. Praat u met uw partner, familie of vrienden weleens over uw oude dag? En hoe ver gaat dat gesprek dan? Wij moedigen u aan om dit gesprek te voeren. Dit is hard nodig, want de zorg zoals wij die kennen zal veranderen. Dat vraagt van ons allemaal dat we anders naar de zorg gaan kijken. Ook u speelt hierin een belangrijke rol.

Onze brancheorganisatie Actiz deed een onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Vragen waren onder meer: Hoe wil Nederland oud worden? Wat verwachten Nederlanders van de toekomst van de zorg voor ouderen? In hoeverre zijn ze nu al bezig met hun oude dag? Uit de antwoorden bleek dat een deel van de Nederlanders wel nadenkt over de oude dag, maar dat er niet of nauwelijks over wordt gesproken. Terwijl mensen hier wel degelijk behoefte aan hebben. Want voor u het weet, is de tijd aangebroken dat u belangrijke beslissingen moet nemen. Om het gesprek over ouder worden aan te jagen heeft Actiz gesprekskaarten ontwikkeld. De kaarten bevatten prikkelende vragen, dilemma’s en stellingen. Op de achterkant staat telkens een handige toelichting. Wij hebben een paar kaarten uit de collectie gevist om alvast aan u voor te leggen. Met wie gaat u het gesprek over morgen aan?

Op www.praatvandaagovermorgen.nl/tips kunt u alle kaarten downloaden.

Praat vandaag over morgen-02 v2.png