Blog

Column: Win-win

Actief Zorg werkt in 150 van de 342 gemeenten die Nederland rijk is. Soms werken we al jaren samen, jaren waarin fijne samenwerkingen ontstaan. Onlangs had ik een bijeenkomst met de zorgorganisaties en de wethouder van Oosterhout, een stad waar we een goede relatie mee hebben.

Als je met iemand praat die oprecht iets beter wil maken, dan voel je dat. Deze wethouder wilde echt weten wat wij nodig hebben om ons werk nog beter te kunnen doen. Hoe wij tegen de toekomst aankijken. Ook wist hij dat wij daar gezamenlijk niet het beste antwoord op konden geven. Daarom nodigde hij collega’s die daadwerkelijk bij de klanten over de vloer komen uit voor een klankbordgroep. Omdat zij weten hoe het werkt, zei hij. Na zo’n gesprek rijd ik vol energie naar huis. Die snapt het.

De manier van werken van deze wethouder past bij de manier waarop wij de afgelopen jaren met Oosterhout samenwerken. We hebben een gedeelde visie die breed wordt gedragen in de gemeente, dat is voelbaar in ons contact met de beleidsmedewerkers. Dit zit hem onder meer in de vele pilots die wij in Oosterhout uitrollen. Iemand heeft een goed idee en daar gaan we samen mee aan de slag.   

Zo zijn wij in september 2021 gestart met Nieuwe Dag, een gratis ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Nieuwe Dag speelt in op de vraag van de bezoekers, er is dus geen vast programma. Vaak helpt het om wat dagstructuur aan te brengen of gewoon fijn onder de mensen te komen. Het is laagdrempelig en informeel, je hebt geen indicatie nodig. Dit project gaat uit van de bedoeling en zet los van alle kaders iets nieuws neer. Met resultaat, want steeds meer mensen weten hun weg naar Nieuwe Dag te vinden.  

Naast Nieuwe Dag organiseren we sinds de zomer van 2021 Huis van de Braak, samen met de gemeente en andere zorgpartijen. Huis van de Braak is een ontmoetingsruimte waar bewoners van diverse wooncomplexen terecht kunnen voor activiteiten, informatie en advies. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.    

Derde voorbeeld: Reablement. Vanuit verschillende hoeken wordt bij Reablement gekeken naar een klant; hoe kunnen we met extra aandacht zorgen dat de klant meer zelf kan oppakken? Bijvoorbeeld door inzet van ergotherapie. Uiteindelijk is het mooi als wij minder uur nodig hebben bij de ene klant, zodat we die kunnen inzetten bij een volgende. Dat is hard nodig want de wachtlijsten lopen overal op.   

Op deze manier verbinding zoeken zorgt voor een duurzame relatie waar ik veel waarde aan hecht. Een relatie waar onze vraag om in gesprek te gaan gehoord wordt, waar er een inhoudelijk gesprek wordt gevoerd met resultaat en waar serieus gekeken wordt naar passende tarieven om goede zorg mogelijk te maken. In Oosterhout, krijgen we echt wat voor elkaar omdat we de handen ineenslaan. En zo zijn er meer prachtige voorbeelden. Alle partijen hebben baat bij zo’n sterke relatie. Klanten, gemeenten en zorgorganisaties. Ik heb gezien hoe gemeenten zich soms inzetten om het leven van hun inwoners beter te maken. Ik werk graag met die gemeenten en de mensen daarachter. Want uiteindelijk zijn het mensen die intrinsiek andere mensen willen helpen.    

Juist omdat gemeenten zoals Oosterhout het gesprek aangaat krijgen ze inzicht in onze situatie. Daar doen ze vervolgens iets mee. Voor klanten, maar ook voor medewerkers. En dat loont voor iedereen.    

  

Teaser voorstel:   

“Als je met iemand praat die oprecht iets beter wil maken, dan voel je dat. Deze wethouder wilde echt weten wat wij nodig hebben om ons werk nog beter te kunnen doen. Ook wist hij dat wij daar gezamenlijk niet het beste antwoord op konden geven. Daarom nodigde hij collega’s die daadwerkelijk bij de klanten over de vloer komen uit voor een klankbordgroep. Omdat zij weten hoe het werkt, zei hij. Na zo’n gesprek rijd ik vol energie naar huis. Die snapt het.”