Blog

De zorg is van ons allemaal

Kim van Straaten werkt als Operationeel Directeur Oost bij Actief Zorg. In deze rol is zij eindverantwoordelijk voor alle zorg die wij bieden in de oostelijke helft van ons land. Ze vertelt over de overlegtafel IZA waar ze onlangs aanschoof, een initiatief van de Skipr Top 3 Meest Invloedrijke Beslissers in de Zorg. In een heel divers gezelschap spraken zij over welke veranderingen er nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. 

"Onlangs mocht ik aansluiten om mee te denken hoe we het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in de praktijk vorm kunnen geven. Samen met een heel divers gezelschap van jonge talenten uit verschillende sectoren. Enorm waardevol om de creativiteit, denkkracht en inspiratie vanuit zo'n diverse groep samen te brengen. Elke deelnemer gaf een pitch. Vol passie hebben we gesproken over de benodigde transformatie in de zorg."

Highlight 

"Onze highlight: De zorg is van ons allemaal! Dus iedereen - tot en met burgers van alle generaties en groepen - móet in beweging komen om de zorg goed, beschikbaar en betaalbaar te houden, te beginnen met: wat is wel en géén passende zorg meer?"

Samen 

"Binnen de zorg wordt heel hard gewerkt om ons voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst met meer zorgvragers en minder personeel. Maar om de beweging meer kracht bij te zetten moet iedereen in beweging komen. De zorg is namelijk van ons allemaal: iedereen heeft zorg nodig, in meer of mindere mate. Van baby tot zieke tot oudere. "

Besef 

"Dit besef moet bij iedereen komen, niet alleen bij ons als zorgmedewerkers. Daarom stel ik iedereen in Nederland de volgende vragen:  

  • In hoeverre weet jij welke uitdagingen er aan komen in de zorg? 
  • Denk jij na over de zorg van morgen? 
  • Denk jij mee welke zorgvraag niet meer passend is bij een tekort aan personeel? 
  • Draag jij ook je steentje bij in de zorgverlening van mensen in jouw omgeving? 

Alleen als het kwartje bij iedereen is gevallen kunnen we samen de noodzakelijke stappen zetten om de zorg te veranderen."

15.png