Speciaal voor klanten

Herhalingsbericht: uw huis als veilige werkplek

In editie 21 van de Actief Actueel wezen wij u op een verandering in onze algemene voorwaarden. Deze aanpassing gaat over een veilige en gezonde werkomgeving voor ons personeel. Veel medewerkers hebben hun werkplek bij de klant thuis, daarom hebben wij onze klanten nodig om voor een geschikte werkplek te zorgen. Samen zorgen we voor een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden, dan mag onze medewerker uw woning verlaten.

Wij delen graag nog een keer de veranderingen met u:
• Als aan van onze medewerkers aanwezig is, vragen we u om uw huisdier in een
aparte ruimte te houden. Ook al komt de medewerker al jaren bij u over de vloer.
• Niet roken als een medewerker aanwezig is in de woning.
• Er moeten voldoende veilige hulpmiddelen aanwezig zijn. In verband met de
veiligheid dus geen kapotte trapjes of andere gevaarlijke gebreken