Blog

Column: Aan de nieuwe leiders van Nederland

Tijdens het uitvoeren van mijn werk denk ik vaak aan mijn ouders. Zij hebben de respectabele leeftijden van 96 en 97. Zij hebben zorg nodig, net zoals al onze klanten. Zij zijn op een punt gekomen waarop het dagelijkse leven niet meer vanzelf gaat.

Soms begint dat met geheugenverlies; heb ik nu wel of niet mijn medicatie ingenomen? Soms lukt het niet meer om het héle huis te stofzuigen of je eigen bed te verschonen. Dit kan iedereen overkomen. Misschien gaat dit voorbeeld over uw vader of moeder, misschien gaat dit ooit over u. Als dit ons allemaal ooit treft; hoe willen we hier in Nederland dan mee omgaan? Wat levert het op als we samen zorgen voor deze mensen, zodat zij met veel kwaliteit van leven nog lang bij ons zijn?

Op dit moment gaat dat namelijk niet zo goed. Dat komt onder meer omdat er te weinig mensen in de zorg werken. Het ziet er niet naar uit dat dit snel beter wordt: Voor het studiejaar 2023-2024 meldden zich zelfs 20% minder mbo-studenten en 26% minder hbo’ers (bron: CBS). De wachtlijsten van klanten die hulp nodig hebben wordt langer, terwijl zorgorganisaties zoals wij steeds meer moeite hebben de gaten in de planning te vullen. Het tij moet keren en de tijd is nu. 

Wij ervaren als zorgorganisatie al jaren dat het steeds nijpender wordt. Daarom hebben wij inmiddels geleerd om met steeds minder, steeds meer te doen. Denk hierbij aan werken op basis van een zo laag mogelijke inzet en alleen inzetten waar het nodig is. Maar ook data analyse, zodat we bijvoorbeeld op basis van cijfers in een wijk weten hoe we een regio kunnen inrichten. Maar ondanks al deze interventies loopt het systeem op den duur simpelweg vast. De echte winst zit in een systeemverandering, waarin domein overstijgend werken een oplossing kan zijn. 

Actief Zorg heeft hierin al een succesvolle start gemaakt. Op dit moment hebben we 40 klanten die zorg ontvangen van integrale medewerkers. Hierover vertelde ik in een eerdere column; het zijn de klanten die worden geholpen door ons eerste integrale team. Elf medewerkers Zorg & Welzijn bieden samen laaggradige begeleiding en thuisondersteuning aan deze 40 klanten. Naast dat deze integrale vorm van zorg veel fijner is voor de klant, zijn de medewerkers óók blij. Ze hebben een leukere baan, krijgen een hoger salaris en kunnen vaak meer uren werken. 

Om dit project als blauwdruk te gebruiken voor de hele organisatie (of heel Nederland) is echter veel meer nodig. Een systeemverandering vereist zorg en aandacht. Niet alleen van ons, maar ook van u als leiders van dit land. Thuiszorg moet op de agenda. Thuisondersteuning moet op de agenda. Wij gaan met onze brancheorganisatie aan de slag om ons vorig jaar gepubliceerde position paper -ons ‘akkoord in hoofdlijnen’- verder te onderbouwen. Zodat we met cijfers kunnen aantonen wat de toegevoegde waarde is van thuisondersteuning. 

Wij laten u graag zien waarom thuiszorg zo belangrijk is op het moment dat u voor het eerst beseft: dit lukt mij niet meer alleen.